• banner

Doświadczeni rzeczoznawcy i biegli sądowi

Nasza firma działa na rynku od 2004r. Tworzą ją rzeczoznawcy i biegli sądowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym (pracujący wcześniej w ramach innych firm). Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rzeczoznawstwa technicznego, rzetelność we współpracy oraz fachowe usługi doradcze.

Uprawnienia naszych rzeczoznawców…

  1. Certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji
  2. Wpis na listę rzeczoznawców uprawnionych Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
  3. Uprawnienia do wydawania opinii w zakresie pojazdów zabytkowych z wpisem na listę Ministra Kultury

Biurowiec, w którym zlokalizowane
jest nasze biuro

biu

Traffic jam

…Uprawnienia naszych rzeczoznawców…

  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERTMOT” w Warszawie
  2. Uprawnienia do wycen maszyn i urządzeń
  3. Biegli sądowi w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków samochodowych wpisani na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Poznaniu

…Uprawnienia naszych rzeczoznawców.

7. Stali biegli sądowi w zakresie kalkulacji kosztów napraw, wycen, i technologii napraw pojazdów wpisani na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Poznaniu

8. Stali biegli sądowi w zakresie wycen maszyn i urządzeń wpisani na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Accountant working at the office