Oferta

W ramach naszej działalności wykonujemy:

  1. Wyceny wartości rynkowych pojazdów, w tym wyceny do celów ubezpieczeniowych, banków, leasingów, w celach amortyzacyjnych, do przetargów, dla instytucji publicznych w tym do dopłat i refundacji z funduszy unijnych;
  2. Wyceny wartości rynkowych maszyn (koparek, ładowarek, dźwigów, ciągników rolniczych itp.);
  3. Wyceny wartości rynkowych maszyn przemysłowych,
  4. Kalkulacje kosztów napraw samochodów osobowych, ciężarowych, specjalnych itp.;
  5. Wyliczenia wysokości należnych odszkodowań komunikacyjnych, w tym kosztów napraw, wycen szkód całkowitych, wycen pojazdów dla potrzeb likwidacji szkód;
  6. Wykonujemy opinie techniczne z ustaleniem przebiegu wypadków drogowych – tzw. rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych (przydatne dla ustalenia przyczyn oraz sprawców kolizji i wypadków, również na potrzeby procesów sądowych);
  7. Wykonujemy ekspertyzy techniczne z ustaleniem przyczyn awarii, poprawności wykonywanych wcześniej napraw, wad ukrytych itp. w tym do sporów sądowych dotyczących odszkodowań oraz ustalenia odpowiedzialnych za uszkodzenia lub awarie;
  8. Wykonujemy ekspertyzy ogólnego stanu technicznego pojazdów, w tym ustalenia, czy pojazd brał udział wcześniej w kolizjach drogowych lub wypadkach na podstawie badania pojazdu w tym badania grubości powłoki lakierowej.
  9. Wykonujemy kompleksowe ekspertyzy pojazdów zabytkowych w celu ich rejestracji jako zabytków ruchomych.